Regio Zwolle Monitor

De Regio Zwolle Monitor geeft ieder jaar een beeld van de stand van de economie in de Regio Zwolle. Er wordt specifiek gefocused op de werkgelegenheid. Daarnaast wordt ieder jaar ingezoomd op het congresthema. Dit jaar wordt daarom beschreven hoe de regio presteert in de platformeconomie.

Monitor 2021

In de monitor wordt duidelijk hoe veerkrachtig de economie van Regio Zwolle is. 2020 is het jaar van de uitbraak van het coronavirus. Na een flinke dip is de Nederlandse economie weer bijzonder snel hersteld. Regio Zwolle is in verhouding met de rest van Nederland minder hard gekrompen en lijkt daarna weer harder te groeien dan het Nederlands gemiddelde.

De eerste twee pijlers in deze monitor beschrijven de staat van het bedrijfsleven en de regionale kenmerken van de Regio Zwolle. Daarnaast leggen we elk jaar de focus op een bijzonder thema. Waar we vorig jaar invulling gaven aan het thema ‘Verbinding door de generaties heen’, bekijken we nu hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio voor de volgende generaties. Hoe zorgen we ervoor dat Regio Zwolle ook in 2050 een aantrekkelijke regio is om in te leven én ondernemen? Het thema voor dit jaar is daarom: Winst voor later.

Bekijk de volledige Monitor van 2021 >

Monitor 2020

In de monitor wordt de economische situatie van onze regio beschreven. Dit jaar verliep voor ons allemaal anders dan verwacht. COVID-19 zet onze samenleving en economie op zijn kop. Hoe kunnen we desondanks samen “in business” blijven?

De monitor maken we niet alleen om met elkaar terug te kijken, maar vooral ook vooruit. Wat de uitkomsten van dit onderzoek betekenen voor de volgende generaties leest u ook terug in deze monitor. Zo geven we invulling aan het thema van dit jaar: Verbinding door de generaties heen. Blijf in business.

Bekijk de volledige Monitor van 2020 >

Monitor 2019

De Regio Zwolle Monitor geeft inzicht in de economische situatie van onze regio. De monitor bestaat dit jaar uit drie pijlers: Staat van het Bedrijfsleven, Regionale Kerngegevens en Ondernemen en werken in de platformeconomie. De inhoud sluit zoveel mogelijk aan bij de opgaven van Regio Zwolle die richting geven aan de koers van de regio.

Bekijk de volledige Monitor van 2019 >

De hoofdpunten uit de Regio Zwolle monitor 2019 zijn digitaal te lezen op:
https://regiomonitor.zwolleitcity.nl

Monitor 2018

De regio is een krachtige groeiregio met sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor economische groei. In 2017 bedroeg de economische groei in de Regio Zwolle 3,3 procent; landelijk nam de omvang van de economie toe met 2,9 procent. Door de krachtige groei blijft de werkgelegenheid in de lift en daalt de werkloosheid verder.

Bekijk de volledige Monitor van 2018 >

Monitor 2017

De regio is een krachtige groeiregio met sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor economische groei. In 2017 bedroeg de economische groei in de Regio Zwolle 3,3 procent; landelijk nam de omvang van de economie toe met 2,9 procent. Door de krachtige groei blijft de werkgelegenheid in de lift en daalt de werkloosheid verder.

Bekijk de volledige Monitor van 2017 >

Monitor 2016

Bestuurlijke grenzen zijn vervaagd. We denken interprovinciaal en definiëren nu nieuwe economische regio’s, zoals Regio Zwolle. Een van de belangrijkste economische pijlers in Nederland.

Bekijk de volledige Monitor van 2016 >