Highlights monitor 2019

 

  • Groei in 2018 3,0% (boven landelijk gemiddelde van 2,6%)
  • Bruto regionaal product van 28,2 mld. Aandeel Regio Zwolle in nationale economie toegenomen.  Bruto regionaal product over 2012 -2018 gestegen met 23%. Regio Zwolle bij de best presterende regio’s van Nederland.
  • Krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt een van de knelpunten voor verdere groei (net als landelijk)
  • Banengroei vooral bij bestaande bedrijven, 375.000 arbeidsplaatsen,
  • Inwoners: ongeveer 740.000
  • Waarde van de export nam met 6,6% toe, overtrof landelijke ontwikkeling. Groot deel wederuitvoer, onderschrijft de belangrijke spilfunctie van Regio Zwolle als logistieke spil (Strategisch logistieke ligging)
  • Speerpunt sectoren: bewezen sectoren Kunststoffen, Health en Agri&Food, veelbelovende sectoren E-Commerce, Logistiek en Vrijetijdseconomie
  • Brede welvaart: landelijk 2e positie (structureel erg hoog in de regio)